Activitats - Elements de la comunicació escrita i serveis de les empreses de missatgeria

Normes per escriure correctament

L'objectiu d'aquesta activitat és aprendre a analitzar i sintetitzar un text.

Observeu els textos que trobareu a continuació i feu un comentari de la vostra observació sobre les normes per escriure correctament.

Text A Per acabar, considerem lamentable aquest esdeveniment, i conseqüentment, la nostra empresa, conscient de la seva participació en aquest fatal desenllaç i, per tant, conscient també de la responsabilitat que hi té, assumirà el compliment d'una justa indemnització, ja que és el que correspon per tal que les posteriors relacions no s'alterin, la qual cosa seria lamentable, ja que han estat cordials durant tants anys.

Text B Lamentem sincerament la situació que s'ha produït i, conscients de la nostra participació i responsabilitat, assumim el compliment d'una reparació justa, amb la qual desitgem reforçar les relacions cordials que hem mantingut durant tants anys.

El segon text és més clar, precís i entenedor que el primer, en el qual hi ha afectacions innecessàries que confonen al lector. En els teus escrits, tingues present les sis normes: correcte, formal, senzill, no discriminatori, actual i objectiu.

Fases en la creació d'un document escrit

L'objectiu d'aquesta activitat és conèixer les fases d'elaboració d'un document.

  • 1. Relacioneu les expressions de les tres columnes sobre la redacció de documents:

Predisseny: Penso en el propòsit, Concebo el document

Disseny: Faig un esborrany, Estructureu el document

Postdisseny: Escric i reviso, Redacto definitivament

  • 2. En la fase de predisseny, s'han de tenir ben presents l'assumpte, el destinatari i la finalitat. Per què?

Segons l'assumpte, caldrà fer un document o un altre, estructurar-lo diferentment… Segons el destinatari, canviarà el nivell de llengua, el tractament … Segons la finalitat, s'haurà de triar una expressió o una altra, allargar-ho més o menys…

  • 3. Heus ací unes feines que cal situar en un dels moments o fases del procés de disseny de documents (disseny, predisseny i postdisseny). N'hi ha tres de cada una:
Tasques relatives a l'elaboració de documents Fase a la qual pertany
Penso que he de comunicar una tramesa
No sé si abans diré que contestin o que he rebut la carta
Escric l'encapçalament que més hi escau
Escric un tractament per un altre
Penso si hauré de ser càustic o ben amable
Corregeixo l'accentuació
Repasso si aconseguiré el que vull
Mostro l'escrit a un company perquè no sé com s'escriu subhasta
Penso a qui va dirigit
Tasques relatives a l'elaboració de documents Fase a la qual pertany
Penso que he de comunicar una tramesa predisseny
No sé si abans diré que contestin o que he rebut la carta disseny
Escric l'encapçalament que més hi escau disseny
Escric un tractament per un altre disseny
Penso si hauré de ser càustic o ben amable predisseny
Corregeixo l'accentuació postdisseny
Repasso si aconseguiré el que vull postdisseny
Mostro l'escrit a un company perquè no sé com s'escriu subhasta postdisseny
Penso a qui va dirigit predisseny

Mitjans i suports utilitzats en la comunicació escrita

L'objectiu d'aquesta activitat és mostrar els elements de la comunicació escrita i relacionar-los.

Feu un esquema de la comunicació escrita en l'empresa tenint en compte els mitjans i els suports utilitzats.

Serveis d'empreses de missatgeria

L'objectiu d'aquesta activitat és conèixer els serveis de correus emprats en l'empresa.

Ompliu la taula, com la que es mostra, amb una de les característiques més importants de cada document.

Tipus Característica
Carta:Certificada
Carta:Urgent
Carta:Targeta postal
Carta:Correu digital
Telecomunicació: Telegrames
Telecomunicació: Burofax
Paqueteria urgent
Paqueteria: blau
Paqueteria: internacional
Diners: Gir
Diners: Western Unió
Diners: Reemborsament
Tipus Característica
Carta:Certificada Resguard
Carta:Urgent Preferència
Carta:Targeta postal Missatge breu
Carta:Correu digital Documents des de l'ordinador
Telecomunicació: Telegrames Comunicacions breus
Telecomunicació: Burofax Certificació legal del missatge
Paqueteria urgent L'entrega no supera les 24 hores per al territori nacional
Paqueteria: blau S'entrega al domicili del destinatari
Paqueteria: internacional Fins a 20 kg
Diners: Gir Enviament de diners sense limitació geogràfica
Diners: Western Unió Enviament de diners en minuts a més de 190 països
Diners: Reemborsament Cobrament d'una venda a distància a l'entrega

Els codis postals

L'objectiu d'aquesta activitat és la cerca de codis postals.

Cerca a la web de correus (www.correos.es) els codis postals de les següents localitats.

Localitat Codi Postal
Roses (Girona)
Eivissa (Illes Balears)
Amposta (Tarragona)
Balaguer (Lleida)
Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Localitat Codi Postal
Roses (Girona) 17480
Eivissa (Illes Balears 07800
Amposta (Tarragona) 43870
Balaguer (Lleida) 25600
Vilafranca del Penedès (Barcelona) 08720